Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2014

hypersomnia
6930 c8b5 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamalinowowa malinowowa
hypersomnia
3824 c59b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamalinowowa malinowowa
hypersomnia
hypersomnia
8566 93d5

June 16 2014

Pink
Reposted fromweheartit weheartit viamalinowowa malinowowa
7712 e381 500
Reposted fromanananana anananana viamalinowowa malinowowa
hypersomnia
8028 4f12
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamalinowowa malinowowa
8215 3e25
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamalinowowa malinowowa
hypersomnia
4375 e2a9 500
hypersomnia
4269 f59f
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamalinowowa malinowowa
hypersomnia
hypersomnia
Strach przed lataniem i głód doświadczeń.
— Myslovitz
Reposted fromoddity oddity viamalinowowa malinowowa
hypersomnia
9352 ff3b 500
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viamalinowowa malinowowa

March 23 2014

hypersomnia
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viamalinowowa malinowowa
hypersomnia
Trzymaj dystans, maleńka. Cokolwiek się zdarzy nie pozwól, by Cię złamało. Możesz się bać, masz prawo, ale nie pozwól sobie upaść. 
— nigdy
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viamalinowowa malinowowa

March 22 2014

hypersomnia
1728 af5f 500
Reposted fromreveur reveur viamalinowowa malinowowa
hypersomnia
3644 5a45
Reposted frommaryann maryann viamalinowowa malinowowa
hypersomnia
Dlaczego zawsze tak się dzieje, że gdy tylko okażemy ludziom, jakie w nas budzą uczucia, stają się natychmiast dziwnie nieprzystępni i robią wszystko, aby nam się wymknąć?
— Lynda Chater 'Mefisto i ja'
Reposted frommadinsane madinsane viamalinowowa malinowowa
hypersomnia
Boję się, że jeśli nie z Tobą, to już nigdy z nikim.
Reposted fromawaken awaken viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl